star-1[1]
50

Tiện ích

map-1[1]
10.8

Hecta

location-1[1]
15'

đến Quận 1

contruction-1[1]
23%

Mật độ xây dựng

star-1[1]
77%

Diện tích phủ xanh

building-1-2[1]
3336

Căn hộ

building-1-1[1]
800

Phòng khách sạn

kentonnode-videopic[1]kentonnode-videopic-hover[1]

KENTON NODE